Nyheter

15.06.2016

Forlenger stor-avtale med Telering Bedrift APRO

Telering Bedrift APRO i Sandefjord får forlenget sine leverandøravtaler med 38 kommuner og Statens Vegvesen.

BTV-Innkjøp representerer  de 38 kommunene og avtalen med Statens Vegvesen er landsdekkende.  Verdien på kontraktene er estimert til mellom 60 og 100 millioner kroner.

 - Når virksomheter på denne størrelsen forlenger avtalene er det helt klart prestisje for oss og anerkjennelse for det vi har levert til nå. Vi opererer i en bransje  med tøft prispress  og der kundene krever kontinuerlig service og oppfølging. Selve anerkjennelsen for det vi gjør ligger i en forlengelse av kontraktene,  sier styreleder Ronny Røsand i Telering Bedrift APRO.

Kontrakten med BTV-Innkjøp – som ble vunnet i et offentlig anbud – handler om leveranse av mobiltelefoner og tilbehør. Avtalen med Statens Vegvesen omhandler leveranse av nettbrett med tilbehør.

- I dag har vi rammeavtaler med over ti prosent av alle kommuner i Norge. Kompetanse, gjennomføringsevne og bistandsvilje ut over det som naturlig er medvirkende årsaker til at vi har lykkes med  satsningen på offentlige virksomheter. Vi er fremdeles små nok til å vie mindre kunder oppmerksomhet, men også store nok til at vi kan betjene noen av landets største organisasjoner, sier Røsand.

Telering Bedrift APRO er systemintegrator for Telenor og Telia, og en del av den landsdekkende Telering kjeden. Telering Bedrift APRO er tilknyttet offentlig markedsplass, tilbyr elektronisk samhandling og har miljø som et grunnleggende fokusområde i den daglige driften. Selskapet holder til i Sandefjord.