Nyheter

19.04.2016

Mobil sikkerhet

SIKKERHET PÅ MOBIL OG LESEBRETT

Mobiltelefonen har blitt den primære enheten for tilgang til e-post, internett, apper og andre bedriftsapplikasjoner – Hva med sikkerhet?

Mobiltelefonen og innholdet brukes på tvers av jobb og fritid. Stadig flere bedrifter erkjenner at mobilitet og fleksibilitet er en del av hverdagen og til fordel for både bedriften og de ansatte.

Utviklingen er en konsekvens av samfunnsendringer over tid kombinert med teknologiutvikling og nettutbygging på fiber og mobil. Utviklingen er kommet svært langt på de fleste områder, dog har de færreste bedrifter innført klare instrukser for brukerne kombinert med løsninger som ivaretar behovet for å sikre at intern informasjon ikke kan komme på avveie.

Tap av mobiltelefon og/eller lesebrett, tyveri, innlevering på service, gjenbruk av andre ved kjøp av ny med mer er eksempler på situasjoner som kan medføre at uvedkommende får tilgang til innhold.

Med enkle virkemidler er det fullt mulig å få bedre kontroll på bedriftens smarttelefoner og lesebrett. Våre forhandlere jobber sammen med sine kunder for å lage en god instruks til brukerne. En slik MobilPolicy bør inneholde instrukser som øker nivået på sikkerhet, gir klare retningslinjer og tiltak dersom noe er på avveie og klargjør hvilke apper og applikasjoner som er trygge ta i bruk for å nevne noe.

Videre er det tilgjengeliggjort en rekke ulike løsninger innenfor mobil sikkerhet. Alt fra enkle løsninger innebygget i hardwaren, enkle og mer avanserte løsninger fra Telenor til komplette løsninger på mobil device management.

Kontakt gjerne en av våre forhandlere for en uforpliktende presentasjon.